ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

NCS. TRẦN BẢO NGỌC, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Toán giải tích – 9460102, với đề tài “Một số phương trình với đạo hàm cấp không nguyênvào lúc 9g00, ngày 20/12/2020,  tại phòng B.11A, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM