Thông báo dành cho học viên cao học và nghiên cứu sinh về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19 do chủng virus SARS-CoV-2