Quyết định 1576/QĐ-HĐTS ngày 20 tháng 11 năm 2020 về việc xét cộng điểm ưu tiên cho thí sinh thuộc diện chính sách trong kỳ thi tuyển sinh SĐH năm 2020 đợt 2