HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

1. Thời gian nhận giấy báo thi đối với các ứng viên đạt tiêu chuẩn phỏng vấn xét tuyển cao học năm 2020 – đợt 2, đã đăng ký dự thi và đóng lệ phí thi môn Ngoại ngữ: từ 15g00 ngày 19/11/2020 đến 17g00 ngày 20/11/2020 (trong giờ hành chính) và từ 6g30 đến 7g00 ngày 22/11/2020

2. Địa điểm nhận giấy báo thi: Phòng Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

3. Lịch thi môn Ngoại ngữ: 7g00 ngày 22/11/2020 (Chủ nhật)

4. Lưu ý: thí sinh phải có mặt tại phòng thi đúng giờ