Kết quả phúc khảo điểm thi đánh giá năng lực tiếng anh chương trình dành cho học viên cao học kỳ thi ngày 18/10/2020