Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ học bổng sau đại học của ĐHQG-HCM năm 2020. Hồ sơ tham gia học bổng gửi về Phòng Đào tạo Sau đại học hạn chót ngày 19/11/2020, vui lòng (xem thông báo đính kèm)