TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP.HCM, ngày 05 tháng 11 năm 2020

THÔNG BÁO
Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ năm 2020 – đợt 2

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM  thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ khóa tuyển sinh đợt 2 năm 2020 như sau:

1. Danh sách thí sinh dự tuyển (Đính kèm)

2. Lịch phỏng vấn:

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ tùy thân có ảnh khi dự phỏng vấn.

Stt Khoa Thời gian phỏng vấn Địa điểm
1 Khoa Công nghệ thông tin 14 giờ 00 ngày 11/11/2020 Phòng I 12
2 Toán – Tin học 8 giờ 30 ngày 11/11/2020 Phòng E.202B
3 Khoa Hóa 8 giờ 00 ngày 11/11/2020 Phòng I 59A
4 Khoa Sinh 8 giờ 00 ngày 11/11/2020 Phòng I 12
5 Khoa Vật lý – VLKT,
Ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân
14 giờ 00 ngày 11/11/2020 Bộ môn Vật lý hạt nhân
Khoa Vật lý – VLKT,
Các ngành còn lại
8 giờ 00 ngày 11/11/2020 VP Khoa Vật lý
6 Khoa Điện tử Viễn thông 8 giờ 30 ngày 11/11/2020 Phòng E 101
7 Khoa Khoa học và Công nghệ vật liệu 8 giờ00 ngày 11/11/2020 VP Khoa KHVL
8 Khoa Môi trường 7 giờ 30 ngày 11/11/2020 Phòng F 200
9 Khoa Địa chất 8 giờ 00 ngày 11/11/2020 Phòng C 05

 

3. Các tiêu chí phỏng vấn:

  • Kiến thức chuyên môn
  • Kỹ năng nghiên cứu; kỹ năng viết
  • Khả năng làm việc theo nhóm; khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn); khả năng phân tích vấn đề.
  • Mục đích cho nghiên cứu
  • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức)

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
(Đã ký)
Đặng Thị Phương Thảo