PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO 

1/ Lớp ôn tập chương trình Đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học viên cao học, khóa học tháng 11/2020, sẽ nghỉ học 1 buổi sáng thứ Tư, ngày 04/11/2020.

Lý do: giảng viên bị bệnh

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào tuần tiếp theo.

2/ Phòng học lớp ôn tập Đánh giá năng lực tiếng Anh thay đổi như sau:

– Sáng thứ Tư: chuyển sang học tại phòng C05 (tầng trệt nhà C)

– Sáng thứ Sáu: phòng B44 (không thay đổi)