ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS LÊ NGUYÊN NGÂN, chuyên ngành Khoa học vật liệu – 62440122, với đề tài “Nghiên cứu chế tạo kênh dẫn vi lòng bằng công nghệ in phun trên đế giấy ứng dụng trong cảm biến sinh học” buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 03/11/2020, tại phòng F.111, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM