PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn thi tuyển sinh sau đại học môn tiếng Anh (lớp sáng) nghỉ học 1 buổi sáng ngày 16/10/2020 (thứ Sáu).

Lý do: giảng viên bị bệnh.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp học vào buổi học tiếp theo.