PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Buổi học lúc 18g00 ngày 24/9/2020 (tối thứ Năm) của lớp ôn tập môn Sinh học cơ sở chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2020 sẽ chuyển sang học tại phòng H2.1