PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Thời khóa biểu ôn thi tuyển sinh cao học năm 2020 – đợt 2, các môn cơ bản và cơ sở có thay đổi phòng học một số môn (áp dụng từ ngày 18/9/2020) như sau: xem file thời khóa biểu đính kèm