PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Tin học cơ sở (ngành Khoa học máy tính) và môn Tin học cơ sở cho hệ thống thông tin – phần Kỹ thuật lập trình và cấu trúc dữ liệu (ngành Hệ thống thông tin, học chung với ngành Khoa học máy tính) sẽ nghỉ học 1 buổi sáng thứ Bảy, ngày 19/9/2020.

Lịch học bù: chiều thứ Bảy (13g30 – 16g30), ngày 26/9/2020, phòng học: C43.