PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp ôn tập môn Cơ lượng tử (môn cơ sở ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán) học vào sáng thứ Bảy hàng tuần sẽ chuyển sang học tại phòng B38 (phòng Bộ môn Vật lý lý thuyết), bắt đầu từ 12/9/2020.