ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. TRƯƠNG KIM PHƯỢNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Công nghệ sinh học – 62420201, với đề tài “Nghiên cứu mức độ methyl hóa của một số gen liên quan đến bệnh ung thư vú và ung thư tử cungvào lúc 8g00, ngày 29/9/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM