1/ Thông báo nghỉ học buổi sáng ngày 30/8/2020

Theo thông báo của Phòng Tổ chức – Hành chính (đính kèm) , vào buổi sáng ngày 30/8/2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ được sử dụng để tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 do ĐHQG-HCM chủ trì. Thông tin cụ thể như sau:

  • Thời gian: từ 06g00 đến 12g00 ngày 30/8/2020 (Chủ nhật)
  • Địa điểm: cơ sở 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM, và cơ sở Linh Trung – Thủ Đức.

Để đảm bảo an toàn, trật tự cho kỳ thi, tất cả các lớp học cao học, lớp ôn thi tuyển sinh cao học sẽ nghỉ học trong thời gian trên.

2/ Thông báo nghỉ học môn Toán cơ bản (phần Giải tích) buổi chiều ngày 30/8/2020

Lớp ôn thi tuyển sinh cao học môn Toán cơ bản, phần Giải tích, sẽ nghỉ học 1 buổi chiều ngày 30/8/2020 do giảng viên có công tác đột xuất.

3/ Lịch học bù: giảng viên sẽ thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo