THÔNG BÁO

Về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2020

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông báo về việc tổ chức kỳ thi Đánh giá năng lực ĐHQG-HCM năm 2020, nội dung như sau:


 

Thực hiện kế hoạch của ĐHQG-HCM về việc sử dụng các cơ sở của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên làm điểm thi kỳ thi Đánh giá năng lực năm 2020 do ĐHQG-HCM chủ trì;

Thời gian: từ 06g00 đến 12g00 ngày 30/8/2020 (Chủ nhật)

Địa điểm: 227 Nguyễn Văn Cừ, Phường 4, Quận 5, TP.HCM và cơ sở Linh Trung – Thủ Đức.

Để đảm bảo an toàn, trật tự cho kỳ thi, nhà Trường đề nghị các Trưởng đơn vị thông báo cho toàn thể cán bộ viên chức, người lao động, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, học viên các trung tâm, Phòng thí nghiệm tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi.


Trân trọng./.

Thông báo kỳ thi đánh giá năng lực DHQG 2020