ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TPHCM, ngày 25 tháng 8 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận giấy báo thi và thời gian tập trung thi ĐGNL tiếng Anh (4 kỹ năng) ngày 06/09/2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo thời gian nhận giấy báo thi và tập trung thi đánh giá năng lực tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học, kỳ thi ngày 06/09/2020

 1. Danh sách học viên dự thi: đính kèm (Danh sách thi ngày 06-9-2020)
 2. Nhận giấy báo thi: Học viên nhận giấy báo dự thi tại phòng ĐT Sau đại học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên các ngày 03; 04/09/2020 (giờ hành chính) và từ 6g30 – 7g15 ngày 06/09/2020.
 3. Ngày thi và phân bố giờ thi
 • Ngày thi: 06/09/2020 (cả ngày)
  • Buổi sáng: học viên có mặt tại phòng thi lúc 7g15
  • Buổi chiều: học viên xem giờ tập trung trong giấy báo thi
 • Phân bố chi tiết giờ thi: xem trang 2, trang 3
 1. Địa điểm thi: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, TP.HCM. Học viên xem phòng thi trong giấy báo thi.
 2. Lưu ý:
 3. Học viên đem theo bút chì 2B, 3B và cục tẩy để làm bài thi phần trắc nghiệm.
 4. Điện thoại di động, Laptop, Ipad, đồng hồ thông minh phải tắt nguồn để ở bục giảng và Cán bộ coi thi không chịu trách nhiệm bảo quản cũng như giải quyết nếu xảy ra mất cắp.
 5. Học viên phải xuất trình giấy báo dự thi và giấy tờ tùy thân hợp lệ cho Cán bộ coi thi trước khi vào phòng thi. Các trường hợp không có giấy tờ tùy thân sẽ không được vào phòng thi với bất kỳ lý do gì.

Giấy tờ tùy thân hợp lệ gồm 1 trong 5 giấy tờ sau:

 • Thẻ học viên cao học (còn rõ ảnh)
 • Hoặc Giấy chứng minh nhân dân (còn rõ ảnh)
 • Hoặc Thẻ căn cước công dân (còn rõ ảnh)
 • Hoặc Giấy phép lái xe (còn rõ ảnh)
 • Hoặc Hộ chiếu.
 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh

 

 


PHÂN BỐ GIỜ THI CHI TIẾT

TRONG KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

PHẦN THI : Reading – WritingListening (Đọc -Viết – Nghe)

 

Buổi thi Thời gian Nội dung công việc
Buổi sáng

(thi Đọc-Viết-Nghe)

Các móc thời gian tính theo đồng hồ tại phòng thi

7g15-7g40 7g15- 7g30: học viên có mặt tại phòng thi

7g30: CBCT gọi học viên vào phòng thi, kiểm tra giấy xác nhận dự thi và giấy tờ tùy thân của học viên.

7g40:

– Học viên nhận phiếu TLTN, giấy làm bài tự luận, giấy nháp

– CBCT hướng dẫn học viên điền vào phiếu TLTN, giấy làm bài tự luận.

7g50 – 8g00 – CBCT lập biên bản mở đề thi, có đại diện HV ký tên vào biên bản

– CBCT phát đề thi cho học viên, gồm cả 3 phần: Đọc – Viết – Nghe

– Học viên chỉ đọc và kiểm tra nội dung đề thi, không được làm bài thi.

– CBCT hướng dẫn học viên ghi và tô mã đề vào phiếu TLTN, giấy làm bài tự luận, giấy nháp và danh sách dự thi.

8g00 Bắt đầu tính giờ làm bài thi phần Đọc -Viết (150 phút)

Sau 15 phút kể từ khi bắt đầu tính giờ làm bài phần thi Đọc-Viết, học viên không được vào phòng thi.

10g30 Hết giờ làm bài phần thi Đọc –Viết

Học viên ngồi tại chỗ, bắt đầu đọc đề phần thi Nghe hiều (học viên úp phiếu TLTN và giấy làm bài tự luận xuống mặt bàn).

10g40 CBCT bật thiết bị phần thi Nghe hiều và bắt đầu tính giờ làm bài phần Nghe hiểu (khoảng 30 phút)
11g10 Hết giờ làm bài phần Nghe hiểu

Học viên ngồi tại chỗ, úp phiếu TLTN, bài tự luận xuống mặt bàn và chờ CBCT gọi lần lượt học viên lên nộp bài thi (trắc nghiệm, Tự luận) + đề thi

  Kết thúc giờ thi –  Học viên nộp bài thi trắc nghiệm, bài thi tự luận và đề thi cho CBCT.

– Học viên sau khi nộp bài thi trở lại chỗ ngồi chờ khi có hiệu lệnh của CBCT mới được ra về.

 


 

PHÂN BỐ GIỜ THI CHI TIẾT

TRONG KỲ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH

DÀNH CHO HỌC VIÊN CAO HỌC

PHẦN THI: Speaking (Nói)

 

Buổi thi Thời gian Nội dung công việc
Buổi chiều

(thi Nói)

Các móc thời gian tính theo đồng hồ tại phòng thi

12g15 – 12g40 12g15: Học viên có mặt tại phòng thi.

12g30: Cán bộ coi thi gọi học viên vào phòng thi, kiểm tra giấy xác nhận dự thi và giấy tờ tùy thân của học viên.

12g40:  Cán bộ coi thi

– Cán bộ coin thi phát giấy nháp cho học viên và phổ biến qui trình thi Nói cho học viên.

12g50 Hướng dẫn học viên đến phòng thi Nói

– Lần thứ 1: gọi 2 học viên đến phòng thi Nói

– Lần thứ 2: sau khi học viên thứ 1 ra về thì cán bộ coi thi hướng dẫn 1 học viên tiếp theo vào phòng thi  Nói.

Tuần tự đến hết thí sinh của mỗi phòng thi.

13g00 Cán bộ chấm thi (CBCT) gọi học viên thứ 1 lên bốc đề thi

(Học viên chuẩn bị câu trả lời khoảng 5-7 phút)

Học viên được phép đổi đề thi 1 lần sau khi bốc đề.

13g05 – 13g15 CBCT hỏi thi đối với học viên thứ 1, đồng thời bật thiết bị ghi âm

– Gọi học viên thứ 2 lên bốc đề thi (giờ phát đề cho học viên thứ 2 do CBCT qui định)

13g15 – Kết thúc giờ thi của học viên thứ 1.

– Gọi học viên thứ 2 lên hỏi

– Gọi học viên thứ 3 lên bốc đề thi (giờ phát đề cho học viên thứ 3 do CBCT qui định)

13g25… Tuần tự gọi học viên còn lại theo danh sách dự thi trong phòng thi (cách khoảng 10 phút)
Học viên chỉ ra về khi được sự cho phép của CBCT.