THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học chuyển tiếp thông tin về Chương trình học bổng Toshiba 2020 từ Phòng Quan hệ Đối ngoại, trường ĐH KHTN như sau:
————————————————————————————–
1. Thông tin học bổng:
– Chương trình học bổng Toshiba 2020 nhằm hỗ trợ những học viên xuất sắc, có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, sẽ hoặc đang học chương trình Thạc sĩ/Tiến sĩ tại ĐHQG TP.HCM, có tiềm năng trở thành những người lãnh đạo trong tương lai.
– Chương trình học bổng Toshiba 2020 sẽ cấp học bổng trong nước cho các học viên thuộc các ngành khoa học, kỹ thuật và các chuyên ngành khác.
2. Số lượng và giá trị học bổng:
– 05 học bổng toàn phần trị giá 186,000 JPY/ năm học
– 05 học bổng bán phần trị giá 94,000 JPY/ năm học
* Lưu ý: 80% số học bổng sẽ dành cho học viên theo học các chuyên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật. Số còn lại dành cho các chuyên ngành khác.
4. Thời hạn nộp hồ sơ: Trước 16:00 ngày 10/9/2020
5. Quy trình nộp hồ sơ: Học viên cao học và NCS nộp cho phòng Quan hệ Đối ngoại
– Hồ sơ bản mềm nộp qua: internationalrelations@hcmus.edu.vn
– Hồ sơ bản cứng nộp tại: Phòng F.105, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5
————————————————————————————–
Trân trọng