Thông báo gia hạn thời gian học tập cho học viên cao học và nghiên cứu sinh do ảnh hưởng của COVID-19 (file đính kèm)