THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo thay đổi phòng học một số môn học của lớp cao học khoá 2019 như sau:

Thời gian thay đổi phòng học bắt đầu từ tuần 17/82020 đến kết thúc môn học.

STT Tên môn học GV giảng dạy Chuyên ngành Ngày học Phòng học thay đổi
1 Phương pháp phân tích tính chất vật liệu PGS.TS Trần Thị Thanh Vân Khoa học vật liệu Thứ 5 (17g30) F302
Bắt đầu ngày 20/8/2020
2 Vật liệu thông minh và ứng dụng TS. Trần Duy Tập Thứ 7 (8g00) H2.3
Bắt đầu ngày 22/8/2020
3 Sinh hoá học thực vật PGS.TS Bùi Văn Lệ Hoá sinh Thứ 6 (13g30) H2.3
Bắt đầu ngày 21/8/2020
4 Biểu hiện protein tái tổ hợp trong prokarytote và eukaryote PGS.TS Nguyễn Đức Hoàng Vi sinh Thứ 6 (7g30) H2.3
Bắt đầu ngày 21/8/2020
5 Virus học TS. Trần Tấn Thành Thứ 7 (13g30) H2.3
Bắt đầu ngày 22/8/2020
6 Sinh hoá và thực nghiệm TS. Trần Quốc Tuấn SHTN – Giảng dạy Sinh học thực nghiệm Chủ nhật (8g00) F302
Bắt đầu ngày 23/8/2020