THÔNG BÁO

Môn Đại số giao hoán của lớp cao học ngành Đại số khoá 2019 sáng ngày 25/7/2020 (thứ 7) học tại phòng C31.

Kể từ ngày 01/8/2020 (thứ 7) đến kết thúc học phần học tại phòng F302 lúc 14g00