Quyết định 692/QĐ-HĐTS ngày 07 tháng 7 năm 2020 v/v xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển trình độ thạc sĩ năm 2020 đợt 1 bổ sung