ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 99/SĐH TPHCM, ngày 07 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp học môn Triết – Khóa tháng 8/2020

(Chương trình dành cho học viên sau đại học)

 

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo lịch học môn Triết học, chương trình không chuyên dành cho học viên cao học, nghiên cứu sinh các khóa.

Lưu ý: NCS khóa năm 2018, 2019, 2020 không học môn Triết học.

1. Thời lượng môn học: 3 tín chỉ

2. Khóa học từ ngày: 03/08/2020 đến 11/09//2020 (dự kiến 6 tuần)

3. Lịch học trong tuần: tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 (từ 18g00 – 21g00)

4. Địa điểm học: Giảng đường 1, trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, HCM

5. Ngày thi giữa kỳ: do Cán bộ giảng dạy thông báo tại lớp cho học viên. (HV xem phân bố phòng thi giữa kỳ tại trang web: www.sdh.hcmus.edu.vn sau khi có lịch của CBGD)

6. Nộp khóa luận: từ ngày 21/9/2020 – 25/9/2020, tại phòng ĐT Sau đại học

7. Ngày thi cuối khóa: dự kiến tối ngày 18/09/2020

   a. Điều kiện được thi cuối khóa: Học viên phải dự thi giữa kỳ thì mới được dự kỳ thi cuối khóa.

  b. Học viên vắng mặt trong buổi thi giữa kỳ phải nộp đơn xin phép tại phòng ĐT SĐH trước ngày thi (có lý do chính đáng). Tất cả lý do vắng mặt không xin phép tại phòng ĐT SĐH hay không có lý do chính đáng đều không được giải quyết dự thi cuối khóa.

8. Đánh giá điểm môn Triết:

– Học viên phải học và thi đủ cả 3 phần: giữa kỳ (GK), khóa luận (KL), cuối khóa (CK)

– Điểm môn học = (Điểm GK * 10%) + (điểm KL * 30%) + (điểm CK * 60%)

* Điểm môn học đạt khi ≥ 5.5 điểm và điểm bài thì cuối khóa ≥ 5.0 điểm

* Điểm môn học không đạt khi < 5.5 điểm.

9. Đăng ký môn học và đóng học phí: đăng ký môn học tại phòng Đào tạo Sau đại học từ ngày 08/7/2020 đến 31/7/2020

10. Học phí: 600.000đ/ HV

11. Thông tin chuyển khoản học phí (dành cho học viên cao học được cơ quan công tác chuyển khoản học phí)

  •       Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  •       Số tài khoản: 6380201013387
  •       Ngân hàng: Agribank Bình Thạnh
  •       Nội dung: học phí môn Triết học (SĐH) của học viên ………………………………….. (MSHV: …………..)

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 (đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh