ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

1. VÕ QUỐC KHƯƠNG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa lý thuyết và hóa lý – 62420201, với đề tài “Chế tạo vật liệu nano vàng dạng đa nhánh, nano bạc dạng tam giác với chất bảo vệ là các polymer sinh học và khảo sát đặc tính kháng khuẩnvào lúc 8g30, ngày 23/7/2020, tại phòng F.111, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. NCS. LAO  ĐỨC THUẬN, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Công nghệ sinh học – 62420201, với đề tài “Nghiên cứu một số tính chất phân tử của bệnh ung thư vòm họng ở người Việt Namvào lúc 8g00, ngày 24/07/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM