THÔNG BÁO

Môn Miễn dịch phân tử lớp cao học ngành Di truyền khoá năm 2019 sẽ chuyển sang thi tại phòng C32 ngày 26/6/2020 lúc 8g00