ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

 

NCS. TRỊNH HOÀNG DƯƠNG, chuyên ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Khảo sát thành phần hóa học của vỏ trái bứa Planchon (Garcinia planchonii) và rễ cây xáo tam phân (Paramignya trimera) buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Đơn vị chuyên môn vào lúc 8g30 ngày 18/07/2020, tại phòng I.12, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM