PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Lập trình tính toán số cho các bài toán ứng dụng, ngành Toán ứng dụng, khóa 2019, sẽ nghỉ học 2 buổi chiều Chủ nhật, ngày 28/6/2020 và ngày 05/7/2020.

Lịch học bù sẽ được giảng viên thông báo trên lớp vào buổi học tiếp theo.