Quyết định 530/QĐ-HĐTS ngày 15/6/2020 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ năm 2020 đợt 1