Quyết định 529/QĐ-HĐTS ngày 15/6/2020 về việc xét miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ xét tuyển trình độ Thạc sĩ năm 2020 đợt 1