TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SĐH NĂM 2020
CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 TP.HCM, ngày 11 tháng 6 năm 2020

THÔNG BÁO
Lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ năm 2020


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN THÔNG BÁO

Hội đồng tuyển sinh sau đại học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG – HCM  thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển đào tạo bậc thạc sĩ khóa tuyển sinh đợt 1 năm 2020 như sau:

1/ Danh sách thí sinh dự tuyển (đính kèm)

2/ Lịch phỏng vấn:

Đề nghị các thí sinh đi dự phỏng vấn đúng giờ và mang theo giấy chứng minh nhân dân khi dự phỏng vấn.

Stt

Khoa Thời gian phỏng vấn

Địa điểm

1. Khoa Công nghệ thông tin 9 giờ 00 ngày18/6/2020 I.35
2. Toán – Tin học 08 giờ 30 ngày 18/6/2020 E.202B
3. Khoa Hóa 08 giờ 00 ngày 18/6/2020 I.59A
4. Khoa Sinh 13 giờ 30 ngày 18/6/2020 I.12
5. Khoa Vật lý – VLKT 14 giờ 00 ngày 18/6/2020 VP Khoa Vật lý

 

3/ Các tiêu chí phỏng vấn:

  • Kiến thức chuyên môn
  • Kỹ năng nghiên cứu, Kỹ năng viết
  • Khả năng làm việc theo nhóm, Khả năng sáng tạo (thể hiện cách suy nghĩ của người dự tuyển khi giải quyết vấn đề trong lĩnh vực chuyên môn mà thí sinh lựa chọn). Khả năng phân tích vấn đề
  • Mục đích cho nghiên cứu
  • Tính tự tin (khả năng giải quyết những tình huống khó khăn và thách thức)

TL. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo