ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

 

1. NGUYỄN HỮU KẾ, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Quang học – 62440109, với đề tài “Chế tạo và nghiên cứu tính chất quang điện của tiếp giáp dị thể dựa trên nền vật liệu ZnO và Cu2O nhằm ứng dụng vào pin mặt trờivào lúc 9g00, ngày 20/6/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

2. DƯƠNG THỊ THANH TRÚC, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Hóa hữu cơ – 62440114, với đề tài “Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính ức chế enzyme α-glucosidase của một số loài thực vật ở tỉnh Phú Yên và Đồng Naivào lúc 8g30, ngày 27/6/2020, tại phòng I32, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM.

3. NGUYỄN ĐĂNG MINH, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học – 62460106, với đề tài “Hồi qui chuỗi lượng giác và một số ứng dụngvào lúc 9g30, ngày 27/6/2020, tại phòng I.24, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM

4. DƯƠNG THANH PHONG, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán học – 62460106, với đề tài “Ma trận ngẫu nhiên Beta và ứng dụngvào lúc 9g30, ngày 04/7/2020, tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM