PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký thi tuyển cao học và hồ sơ xét tuyển cao học được gia hạn đến 16g00 ngày 10/6/2020.

Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo Sau đại học (B08), Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5