PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC THÔNG BÁO

Lớp cao học môn Đại số tuyến tính nâng cao (khóa 29/2019) sẽ học tăng cường thêm 1 buổi vào ngày 25/05/2020 (17h30 – 20h45), phòng học: F204