Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 sẽ không tổ chức. Để hỗ trợ thí sinh, giảng viên phụ trách môn Cơ sở toán ứng dụng (môn Cơ sở, ngành Toán ứng dụng) sẽ hướng dẫn ôn tập trực tuyến 1 buổi. Thí sinh liên hệ trực tiếp với giảng viên qua email trước ngày 22/5/2020 để đăng ký tham gia buổi học.

Thông tin liên hệ của giảng viên:
TS. Vũ Đỗ Huy Cường
Email: vdhcuong@hcmus.edu.vn