ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5  năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc đóng học phí năm thứ nhất đợt 2 chương trình Tiến sĩ khoá năm 2019

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo

    Nghiên cứu sinh khoá năm 2019 đóng học phí năm thứ nhất đợt 2 trong 02 ngày 10 và 11/6/2020. Mức thu đợt 2: 13.250.000đ

Nghiên cứu sinh đóng học phí theo hai hình thức:

  1. Tiền mặt: nghiên cứu sinh đến tại phòng Đào tạo Sau đại học, Trường ĐH KHTN để nộp học phí.

  2. Đóng qua ngân hàng: nghiên cứu sinh đóng học phí qua ngân hàng theo hướng dẫn dưới đây

– Nghiên cứu sinh đóng học phí tại các chi nhánh, phòng giao dịch, điểm giao dịch tại Trường (CS 227 Nguyễn Văn Cừ, P.4, Q.5) hoặc qua dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Agribank theo hình thức Bill Payment.

– Nghiên cứu sinh có thể liên hệ phòng giao dịch Agribank chi nhánh Bình Thạnh để đăng ký sử dụng dịch vụ Internet banking.

– Khi đến đóng học phí, nghiên cứu sinh cung cấp “mã số nghiên cứu sinh” và tên trường “ĐH KHTN” cho nhân viên ngân hàng

– Sau khi đóng tiền, nghiên cứu sinh phải giữ chứng từ nộp tiền của ngân hàng để xác nhận đã đóng học phí. Nghiên cứu sinh liên hệ phòng Kế hoạch – Tài chính của nhà trường để được cấp biên lai (nếu cần)

– Nghiên cứu sinh có thể liên hệ số điện thoại 0902 093 310 (anh Duy) để được hỗ trợ việc đóng học phí từ ngân hàng Agribank.

Biên lai học phí chỉ cấp một lần và không cấp xác nhận học phí với bất cứ lý do gì.

Nghiên cứu sinh có nhu cầu nhận thông báo đóng học phí nộp cho cơ quan liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày ra thông báo.

Sau thời hạn đóng học phí nêu trên, nghiên cứu sinh không đóng học phí Nhà trường sẽ không giải quyết thi kết thúc học phần cũng như các chế độ học vụ liên quan.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

  

Nguyễn Xuân Vinh