ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 12 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP ÔN TẬP MÔN TIẾNG ANH
Chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ
(Địa chỉ trang web: sdh.hcmus.edu.vn)

Để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo chiêu sinh lớp ôn tập môn tiếng Anh (chương trình thi đầu vào trình độ thạc sĩ theo đề thi tuyển môn tiếng Anh của trường ĐH KH Tự nhiên)

1. Đăng ký ghi danh:

Đăng ký ghi danh từ ngày thông báo đến ngày 19/5/2020, tại phòng ĐT Sau Đại học trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5, Tp.HCM (phòng số 8 dãy B).

  • Do số lượng học viên có giới hạn, nên có thể kết thúc ghi danh sớm hơn thời gian qui định (Số lượng học viên: 50 học viên)
  • Học viên xem xét kỹ thời khóa biểu trước khi đăng ký ghi danh. Nhà trường không giải quyết hoàn trả học phí sau khi học viên đã đăng ký.

2. Thời lượng môn học: 45 tiết, gồm 3 kỹ năng: Ngữ pháp- cấu trúc; Đọc; Nghe

3. Học phí: 1.125.000đ/học viên

4. Tài liệu ôn tập: Học viên liên hệ tại phòng ĐT SĐH vào ngày khai giảng.

5. Thời khóa biểu:

  • Khóa học : Từ 19/5/2020 – 23/6/2020
  • Địa điểm học : Trường ĐH Khoa học Tự Nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5.
  • Thời khóa biểu: học viên học 2buổi/ tuần, theo lịch như sau:

Ngày khai giảng: 18g00, ngày 19/5/2020

Lịch học trong tuần:

Tối thứ 3 từ 18g00 – 21g00 tại phòng I.23 

Tối thứ 5 từ 18g00 – 21g00 tại phòng I.23 

Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

TL. HIỆU TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh