THÔNG BÁO
về việc thay đổi phòng học

Lớp cao học môn Di truyền học vi sinh vật trong y học (ngành Di truyền học, khóa 29/2019) do TS. Nguyễn Hoàng Chương phụ trách giảng dạy vào các buổi sáng thứ Bảy (7g30) sẽ chuyển sang học tại phòng B43, bắt đầu từ ngày 09/5/2020.