ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 58 /SĐH

TPHCM, ngày 07 tháng 5 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc hệ thống kiến thức ôn thi môn cơ bản của các ngành thuộc nhóm ngành Toán

Kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020- đợt 1


TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 nên kỳ thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2020 – đợt 1 không tổ chức các lớp ôn tập môn thi tuyển sinh cơ bản và cơ sở.

Để hỗ trợ thí sinh trong việc tự ôn tập các môn thi theo đề cương đã công bố trên website của Trường. Khoa Toán – Tin học đã hệ thống lại nội dung đề cương ôn thi môn Toán cơ bản (Môn cơ bản) của các ngành gồm: Toán Giải tích; Đại số và lý thuyết số; Lý thuyết xác suất và thống kê toán học; Toán ứng dụng; chuyên ngành Giáo dục toán học; chuyên ngành Khoa học dữ liệu). Xem chi tiết nội dung hướng dẫn ôn thi (đính kèm)

Ngoài ra Thí sinh có thể tham khảo một số đề thi các năm trước tại website khoa Toán – Tin học: https://www.math.hcmus.edu.vn/ (Mục Đào tạo, Sau đại học)

 

Nơi nhận:

– Website

– BGH (để báo cáo)

– Lưu VT; SĐH

– Lưu hồ sơ tuyền sinh

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC 

(đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo