THÔNG BÁO

V/v mở học phần Tiến sĩ dành cho NCS ngành Giải tích năm 2020

Bộ môn Giải tích sẽ mở các học phần Tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh khóa tuyển năm 2018, 2019 với thông tin sau:

1/ Đối tượng tham gia học: NCS chính quy và NCS dự bị Tiến sĩ

2/ Học phần Tiến sĩ:

a) Bài toán ngược – Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Huy Tuấn

b) Giải tích phi tuyến – Giảng viên: TS. Bùi Lê Trọng Thanh

3/ Thời gian học: (dự kiến) trong tháng 5/2020.

Đề nghị các anh chị NCS tham gia và chủ động liên hệ với giảng viên để biết lịch học chi tiết.