Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học khóa năm 2018 và 2019 về việc cập nhật thời khóa biểu học trực tuyến như sau

1/ Thời khoá biểu học trực tuyến (cập nhật ngày 04/5/2020)

2/ Một số lưu ý trong hoạt động học trực tuyến

  • Học viên tham gia lớp học theo đúng thời khóa biểu các môn đã đăng ký.
  • Học viên trang phục lịch sự khi tham gia học trực tuyến.
  • Để giảng viên quản lý hoạt động giảng dạy trực tuyến, khi tham gia lớp học, học viên sử dụng tài khoản email đã cung cấp trong hồ sơ thi tuyển và nhập học. Trường hợp học viên không cung cấp email trong hồ sơ thi tuyển, thì sử dụng email do Trường cấp cho học viên để tham gia lớp học.