Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 sẽ không tổ chức. Để hỗ trợ thí sinh, giảng viên phụ trách môn Vật lý nguyên tử và điện tử (môn Cơ sở các ngành: Quang học, Vật lý vô tuyến và điện tử, Vật lý kỹ thuật) sẽ hướng dẫn ôn tập trực tuyến 1 buổi. Thí sinh liên hệ trực tiếp với giảng viên qua email trước ngày 07/5/2020 để đăng ký tham gia buổi học.

Thông tin liên hệ của giảng viên:
PGS.TS. Lê Vũ Tuấn Hùng
Email: lvthung@hcmus.edu.vn