ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 44/SĐH
TP.HCM, ngày 17 tháng 4 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc không tổ chức các lớp ôn thi
tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

 

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo hủy các lớp ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2020, như sau:

1/ Hủy các lớp ôn tập môn Cơ bản và Cơ sở:

Tất cả các lớp ôn tập môn tập môn Cơ bản và Cơ sở sẽ không tổ chức ôn tập. Học viên tự ôn tập theo đề cương đã đăng tải trên website của Phòng Đào tạo Sau đại học (mục Tuyển sinh\ Cao học):
https://sdh.hcmus.edu.vn/2020/02/03/de-cuong-on-tap-tuyen-sinh-cao-hoc/

Trong quá trình ôn tập, nếu học viên có thắc mắc về chuyên môn, có thể liên hệ với giảng viên phụ trách môn học qua email (thông tin email giảng viên xem tại file đính kèm).

2/ Hoàn trả hoặc bảo lưu học phí:

Đối với học viên đã đăng ký ghi danh và đóng học phí ôn tập môn Cơ bản và Cơ sở, Nhà trường sẽ hoàn trả hoặc bảo lưu học phí theo nguyện vọng của học viên.

2.2/ Hoàn trả học phí:

Học viên đăng ký rút lại học phí tại link: https://forms.gle/ktr3HYjR1rkfK3mZ8

Hình thức hoàn trả học phí: chuyển khoản.

Thời hạn đăng ký hoàn trả học phí: 07/5/2020.

2.2/ Bảo lưu học phí:

Sau ngày 07/5/2020, học viên không đăng ký rút lại học phí thì Nhà trường sẽ bảo lưu học phí đã đóng của học viên sang lớp ôn tập đợt 2 năm 2020 (dự kiến khai giảng đầu tháng 8/2020).

3/ Bảo lưu hồ sơ dự thi:

Kỳ thi tuyển sinh đợt 1 năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 27&28/6/2020 và không tổ chức ôn tập. Do đó, thí sinh nào đã nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi đợt 1 năm 2020, nếu có nguyện vọng chuyển sang kỳ thi đợt 2 năm 2020, thì gửi email đề nghị qua địa chỉ: dtsaudaihoc@hcmus.edu.vn. Nhà trường sẽ tự chuyển hồ sơ và lệ phí thi của thí sinh sang đợt 2 năm 2020, thí sinh không phải đến Trường để làm thủ tục.

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Nguyễn Xuân Vinh