ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

CẤP CƠ SỞ ĐÀO TẠO

NCS. LÊ THANH HOA, bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở đào tạo, ngành Toán Ứng dụng – 62460112, với đề tài “Thống kê Bayes và ứng dụng trong tài chínhvào lúc 9g00, ngày 09/5/2020,  tại phòng F.102, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Q5, HCM