Theo thông báo số 35/TB-KHTN ngày 31/3/2020, kỳ thi 2 kỹ năng tiếng Anh Nói – Viết ngày 19/4/2020 sẽ tạm hoãn để phòng tránh dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Ngày thi chính thức sẽ được thông báo sau.