Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học khóa năm 2018 và 2019 về việc triển khai hoạt động học trực tuyến trong thời gian tạm ngưng các hoạt động giảng dạy và học tập tại Trường để phòng chống dịch bệnh COVID-19 do chủng virus SARS-CoV-2 gây ra, như sau:

1/ Thời gian triển khai: Bắt đầu từ 13/4/2020 đến 23/5/2020 (6 tuần)

2/ Thời khóa biểu các môn học trực tuyến

  • Thời khoá biểu học trực tuyến
  • Thời khóa biểu có thể thay đổi để phù hợp với nguồn tài nguyên tài khoản Zoom của Trường. Giảng viên sẽ thông báo trực tiếp đến học viên nếu có thay đổi thời khóa biểu học trực tuyến.
  • Đối với các môn không tổ chức giảng dạy trực tuyến, học viên đợi thông báo mới của Nhà trường.

3/ Một số lưu ý trong hoạt động học trực tuyến

  • Học viên tham gia lớp học theo đúng thời khóa biểu các môn đã đăng ký.
  • Học viên trang phục lịch sự khi tham gia học trực tuyến.
  • Hoạt động học trực tuyến dành cho các học viên đã đăng ký môn học (không cần đăng ký lại).
  • Để giảng viên quản lý hoạt động giảng dạy trực tuyến, khi tham gia lớp học, học viên sử dụng tài khoản email đã cung cấp trong hồ sơ thi tuyển và nhập học. Trường hợp học viên không cung cấp email trong hồ sơ thi tuyển, thì sử dụng email do Trường cấp cho học viên để tham gia lớp học.