THÔNG BÁO

Về việc đeo khẩu trang và thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường

Nhằm tăng cường giải pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 theo đúng quy định tại đơn vị, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị Toàn thể Viên chức – Người lao động – Sinh viên – Học viên thực hiện:

  1. Kể từ ngày 30/3/2020 (thứ 2) trở đi, tất cả Viên chức – Người lao động – Sinh viên – Học viên và khách đến làm việc, học tập hay giao dịch công việc với nhà trường phải đeo khẩu trang và thực hiện việc kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng trường;
  2. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên rất mong Viên chức – Người lao động – Sinh viên – Học viên nghiêm túc thực hiện công tác này, trong trường hợp phát hiện dấu hiệu hoặc nghi ngờ dấu hiệu biểu hiện / lây nhiễm bệnh thì Trạm y tế báo cáo ngay Ban Chỉ đạo nhà trường để áp dụng ngay kịch bản đã được xây dựng và ban hành tại công văn số 18/KHTN-TCHC, ngày 28 tháng 02 năm 2020.

Kính đề nghị Quý Thầy Cô, các anh chị Học viên cao học và Nghiên cứu sinh chấp hành đúng theo quy định của trường.

Trân trọng.