ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 39/SĐH
TP.HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO
Về việc hoãn lịch thi Đánh giá năng lực tiếng Anh
ngày 05/4/2020 và 26/4/2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Do tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo hoãn các kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh đã đăng ký trong tháng 4/2020 như sau:

1/ Hoãn lịch thi ngày 05/4/2020 và 26/04/2020

– 02 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh, chương trình dành cho học viên cao học tại ĐHQG-HCM, vào ngày 05/4/2020 và ngày 26/04/2020 sẽ tạm dừng.

– Kỳ thi tiếp theo sẽ được thông báo sau tại trang website: sdh.hcmus.edu.vn

2/ Lệ phí thi:

2.1/ Bảo lưu lệ phí thi: Tất cả học viên đã đăng ký thi ngày 05/4/2020 hay 26/4/2020, Nhà trường sẽ bảo lưu lệ phí thi đến khi có kỳ thi mới. Học viên không phải đăng ký hoặc làm bất cứ thủ tục bảo lưu gì.

2.2/ Rút lại lệ phí thi: trường hợp học viên muốn hủy đăng ký thi và rút lại lệ phí thi thì thực hiện theo hướng dẫn sau:

Học viên đã đăng ký thi ngày 05/04/2020, kể cả học viên của trường ĐH CNTT và trường Kinh tế – Luật đã gửi email đề nghị chuyển sang ngày 26/4/2020, thì điền thông tin đề nghị trả lệ phí thi tại link: https://forms.gle/1jeBrovA1ktZvoFW8

Học viên đã đăng ký thi ngày 26/4/2020 thì điền thông tin đề nghị trả lệ phí thi tại link: https://forms.gle/NgyKofdvmT82MnSC8

  • Nhà trường nhận đăng ký hoàn lại lệ phí thi qua hình thức online này đến trước 16g ngày 01/04/2020. Sau thời gian này sẽ không giải quyết hoàn lại lệ phí thi với bất cứ lý do gì và sẽ bảo lưu lệ phí của học viên đến kỳ thi mới./.

           

TL. HIỆU TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

Đặng Thị Phương Thảo