ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM
TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

 

TP.HCM, ngày 06 tháng 3 năm 2020

THÔNG BÁO
v/v Chiêu sinh các lớp ôn tập môn CƠ BẢN, CƠ SỞ
chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2020

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQG-HCM THÔNG BÁO

Do tình hình dịch bệnh vừa qua nên kỳ thi tuyển sinh sau đại học đợt 1 năm 2020 sẽ chuyển sang thi vào cuối tháng 6/2020.

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo kéo dài thời gian đăng ký lớp ôn tập các môn Cơ bản, Cơ sở và dời lịch khai giảng như sau:

1/ Thời gian học:

Dự kiến từ ngày 06/4/2020 đến hết thời lượng mỗi môn học (dự kiến 31/5/2020).

2/ Thời lượng môn học, học phí:

  • Môn cơ bản : 3 tín chỉ (45 tiết, 2 buổi/tuần), học phí: 750.000
  • Môn cơ sở : 2 tín chỉ (30 tiết, 1-2 buổi/ tuần), học phí: 500.000

(Mức thu học phí: 250.000đ/ tín chỉ)

3/ Đăng ký ghi danh:

3.1/ Đăng ký trực tiếp tại Phòng Đào tạo Sau đại học:

Học viên đăng ký ghi danh và đóng học phí từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2020 tại phòng ĐT Sau đại học, trường ĐH KH Tự nhiên, 227 Nguyễn Văn Cừ, Q5. Khi đăng ký, học viên sẽ được cấp THẺ VÀO LỚP (chỉ được cấp 1 lần).

3.2/ Đăng ký trực tuyến: học viên thực hiên theo các bước sau:

Bước 1: Học viên chuyển khoản học phí, thông tin chuyển khoản:

Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Số tài khoản: 6380201013387

Tại ngân hàng: Agribank Bình Thạnh

Nội dung (ghi đầy đủ và chính xác nội dung theo hướng dẫn bên dưới):

Học viên ……….…………………, CMND: …………………, học phí ôn tập TSSĐH năm 2020 đợt 1

Bước 2: Học viên đăng ký ghi danh trực tuyến theo link sau:

https://forms.gle/wsNd7X6d9T2s9no89

Thời gian đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/4/2020

Trước ngày khai giảng, học viên mang theo biên lai học phí liên hệ Phòng Đào tạo Sau đại học trong giờ hành chính để nhận THẺ VÀO LỚP (chỉ được cấp 1 lần).

4/ Tài liệu môn học:

  • Đề cương môn học: Học viên tham khảo đề cương tại trang web: https://sdh.hcmus.edu.vn (mục Tuyển sinh\Cao học).
  • Tài liệu môn học: theo nội dung đã nêu trong đề cương, học viên tự mua giáo trình, sách tham khảo thêm tại các nhà sách.

5/ Thời khóa biểu của từng môn học:

  • Tất cả các lớp sẽ học vào buổi tối trong tuần; sáng, chiều, tối thứ 7 hoặc sáng, chiều chủ nhật (môn Cơ bản học 2 buổi/ tuần; môn Cơ sở học 1-2 buổi/tuần). Thời khóa biểu đính kèm.
  • Địa điểm học: tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên, số 227 Nguyễn Văn Cừ, P4, Quận 5, Tp.HCM.
  • Học viên phải xuất trình THẺ VÀO LỚP cho bộ phận kiểm tra trước khi vào lớp.

6/ Điều kiện mở lớp:

Các lớp ôn tập được mở nếu số học viên đăng ký ≥ 10. Nếu số HV ít hơn 10, nhà trường sẽ hủy lớp và hoàn lại học phí cho HV (HV phải xuất trình biên lai để Nhà trường hoàn trả học phí nếu hủy lớp).

7/ Giấy triệu tập học ôn tập:

Học viên có nhu cầu cấp giấy triệu tập học ôn tập, giấy xác nhận lịch học để trình cơ quan công tác giải quyết chế độ đi học, đề nghị liên hệ với phòng Đào tạo Sau Đại học (xuất trình biên lai thu học phí) từ ngày 15/4/2020 đến 31/5/2020.

                                                       HIỆU TRƯỞNG
                                    TRƯỞNG PHÒNG ĐT SAU ĐẠI HỌC
                                                 PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

                                                              (đã ký)

                                                     Nguyễn Xuân Vinh