Thực hiện theo chỉ đạo của Nhà trường về việc thu thập thông tin dịch tễ học liên quan đến dịch viêm phổi cấp COVID-19, Phòng Đào tạo Sau đại học đề nghị Anh/Chị học viên cao học và nghiên cứu sinh thực hiện khai thông tin dịch tễ học theo link đính kèm:
Các Anh/Chị vui lòng gửi thông tin phản hồi trước ngày 05/3/2020.
Các Anh/Chị đã làm khảo sát qua email thì không thực hiện lại khảo sát này.
Cảm ơn các Anh/Chị.